Tạo nên một cộng đồng Thương mại – Tiêu dùng nhân văn. Các thành viên đều giàu lòng nhân ái – hướng thiện – nhiệt tâm – nâng tầm giá trị cùng mang yêu thương, sức khỏe và hạnh phúc tới cho mọi người.