!-- Google Tag Manager (noscript) -- noscriptiframe src=httpswww.googletagmanager.comns.htmlid=GTM-KBVFWG4 height=0 width=0 style=displaynone;visibilityhiddeniframenoscript !-- End Google Tag Manager (noscript) --

[Báo Nhân Đạo & Đời Sống] đưa tin: Tác dụng không ngờ khi sử dụng Thảm Xông Hơi Hồng Ngoại Xa

Tia hồng ngoại xa được phát hiện vào những năm đầu thế kỷ 19 bởi nhà thiên văn học William Herschel. Trải qua nhiều năm nghiên cứu và phát triển, ngày nay người ta đã có thể sử dụng tia hồng ngoại xa vào nhiều lĩnh vực, đặc biệt là y học. Vậy loại tia này là gì? Có ứng dụng như thế nào?

GỬI CÂU HỎI BÁC SĨ

tạo hóa đơn thành công