Trở thành Tập đoàn hàng đầu Việt Nam sở hữu chuỗi sinh thái Thương mại – Tiêu dùng – Giáo dục – Đào tạo – Đầu tư vào năm 2025.